Bobath koncept

Bobath koncept je neurovývojová terapie, která se využívá pro léčbu velkého množství těžkých i lehkých poruch ve vývoji. Primárně byla určena k terapii dětí s DMO (dětskou mozkovou obrnou), s úspěchem se dnes ale aplikuje i u jiných neurologických stavů.

Nejedná se o nějaký soubor cviků, ale o celodenní proces, kdy se za pomoci různých technik, pomůcek a vlastní aktivity dítěte dosahuje uvolnění svalstva a osvojení správného provádění pohybů.

Jak Bobath terapie probíhá?

 • Provedu důkladné vyšetření klienta. Zjistím, co dítě dovede bez dopomoci, s dopomocí, co nedovede vůbec.
 • Sestavím rehabilitační plán, jehož cílem je zlepšení kvality života pacienta.
 • Rodiče instruuji o tzv. handlingu, správné manipulaci s dítětem během běžných denních činností. Je nedílnou součástí terapie a mnohdy stačí k vyřešení lehkých vývojových odchylek.
 • Poradím s výběrem kompenzačních pomůcek, jako jsou vozíky, chodítka, apod.

Bobath koncept vs. Vojtova metoda

Rehabilitační metody podle Vojty i Bobathových se s úspěchem používají u kojenců a malých dětí s poruchami motorického vývoje. Obě jsou založeny na neurofyziologickém podkladu. Obě mají svá pro a proti a je jen na možnostech a schopnostech dítěte, rodičích a terapeutovi, kterou z metod při rehabilitaci zvolí. Jaké jsou hlavní rozdíly?


Bobath koncept

 • využívá vlastní aktivitu dítěte
 • terapeut modifikuje a pomocí speciálních technik umožňuje osvojení správných pohybů
 • rodič je instruován v tzv. handlingu a měl by jej aplikovat celý den

Vojtova metoda

 • nevyžaduje spolupráci dítěte
 • pohyb je aktivován mimovolně nastavením dítěte do předem daných poloh a stimulací reflexních bodů na těle
 • provádí se až 5x denně
 • dítě u terapie často pláče