Služby

Ve své praxi se u dětí setkávám s mnoha diagnózami pohybového aparátu. Pokud dítě trpí nějakou těžší či lehčí odchylkou, stává se pro něj terapie nezbytnou součástí života. Mým cílem je najít způsob, jak vhodné terapeutické metody začlenit do každodenních rituálů dítěte a od cvičení, které pomáhá, ho neodradit bolestí či jinými nepříjemnými pocity.

Nejčastěji se věnuji:

 • Bobath terapii - neurovývojové terapii podporující u dětí přirozený způsob pohybu a jeho začlenění do každodenních aktivit
 • Terapii dětských sportovců - prevenci, diagnostice a léčbě příčin bolestí, volbě správného kompenzačního cvičení dle druhu sportu

Obraťte se na mě ale s jakoukoliv fyzioterapeutickou diagnózou.

 • Deformita hlavičky - plagiocefalie
 • Poporodní zlomenina klíční kosti - bez i s poškozením plexus brachialis
 • Diastáza - zhodnocení a terapie rozestupu břišních svalů, kýla
 • Vadné držením těla
 • Doporučení kvalitní obuvi - vč. problematiky barefoot
 • Terapie dětí s těžkým hendikepem
 • Terapie vrozených vývojových vad
 • Výběr kompenzačních pomůcek - vozíky, chodítka
 • Terapie dětí s neurovývojovými poruchami
 • Terapie dětí s Dětskou mozkovou obrnou
 • Spastická noha u dětí s DMO
 • Svalová onemocnění - spinální svalová atrofie, svalové dystrofie, degenerativní poruchy
 • Stavy po úrazech a operacích
 • Bolestivé stavy zad hlavy, svalů, kloubů
 • a další

Speciální techniky užívané při fyzioterapii

Při terapii využívám nejmodernější neurofyziologické techniky. Patří mezi ně:

 • Měkké a mobilizační techniky = manuální techniky uvolňující a mobilizující měkké tkáně (kůži, podkoží, fascilie, svaly), odstraňující kloubní blokády, svalovou ztuhlost. Součástí je strečink. Vedou ke zvětšení rozsahu pohybu v kloubech, snížení bolesti.
 • Kinesiotaping = aplikace elastických pásků (tejpů) v průběhu svalu vedoucí k jeho uvolnění nebo nabuzení. Slouží k prevenci i léčbě pohybového aparátu dětí již od narození (tejpy se šetrnějším lepidlem). Jsem certifikovaný terapeut MTC (Medical Taping Concept).
 • PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) = metoda dle Kabata využívající cvičení v diagonálách, při kterých se aktivně zapojují svaly a aktivují správné pohybové vzory. K učení se využívá stimulace receptorů v kůži, svalech, kloubech.
 • ACT (akrální koaktivační terapie) = terapie dle Roswithy Brunkow s cílem napravit špatné pohybové návyky pomocí motorického učení. Cvičí se ve vzpěru na rukou a nohou, v raných motorických vývojových polohách.
 • SM systém (spirální stabilizace páteře) = cvičení s elastickým lanem vhodné pro korekci vadného držení těla. Využívá se např. pro prevenci a terapii bolesti zad, skoliózy.
 • Respirační fyzioterapie = dechová rehabilitace ovlivňující dýchání. Provádí se masážemi, měkkými technikami a míčkováním hrudníku, pracuje s polohou těla a nácvikem jednotlivých typů dýchání.
 • Bobath koncept = neurovývojová terapie poruch motorického vývoje s cílem odnaučit nesprávné polohy a pohyby dítěte. Jde o celodenní péči a přístup k dítěti, jehož důležitou součástí je handling.
 • Handling = zásady celodenní manipulace s dítětem při běžných činnostech jako zvedání, nošení, polohování při spánku, oblékání, krmení, hraní. Vede k optimalizaci svalového napětí.
 • Klasická a reflexní masáž
 • Míčkování = reflexní technika snižující napětí svalů a pozitivně ovlivňující činnost vnitřních orgánů. Provádí se pomocí soft míčků.
 • Baňkování = přikládání baněk na akupunkturní body odstraňující bolesti a uvolňující svaly.
 • Vyšetření na podoskopu = moderní diagnostický přístroj sloužící k odhalení ortopedických vad nohou. Pro diagnostiku využívá polarizované světlo.

Má vaše dítě nějakou obtíž s pohybovým aparátem? Řešte ji včas.