Fyzioterapie dětských sportovců

Sportem ke zdraví. Ne vždy tento výrok platí automaticky a je potřeba mu jít naproti. Hlavně u dětí, jejichž pohybový aparát se neustále vyvíjí a jednostranné přetěžovaní, velká náročnost pohybu, apod. mohou napáchat více škody než užitku.

U terapie dětských sportovců kladu velký důraz na jejich zdraví, snížení rizika zranění a podporu výkonnosti.

Nabízím:

 • preventivní vyšetření s cílem předejít problémům souvisejícím s konkrétním sportem
 • terapii sportovců s již rozvinutým problémem pohybového aparátu, např. svalovou dysbalancí, bolestí, zánětem
 • diagnostiku příčin bolesti a její následnou léčbu
 • sestavení plánu individuálního kompenzačního cvičení dle druhu sportu
 • diagnostiku a léčbu úrazových stavů

Veškeré cvičení využívané při terapii je založeno na neurofyziologickém podkladu dle nejnovějších trendů ve fyzioterapii.

Ze speciálních technik využívám například

 • měkké a mobilizační techniky (uvolnění a mobilizace měkkých tkání, odstranění kloubních blokád a svalové ztuhlosti),
 • akrální koaktivační terapii (náprava špatných pohybových návyků pomocí motorického učení),
 • aplikaci kineziotejpů,
 • masáž pro regeneraci
 • SM systém- spirální stabilizaci
 • a další.

Věnuje se vaše dítě profesionálně nějakému sportu a objevil se problém se zdravím či výkonností? Začněte ho řešit co nejdříve.